מסילה צדדית

  • Hospital Bed Side Rail Px209

    מעקה צד למיטת בית חולים Px209

    מעקות למיטה או מעקות בית חולים משרתים מגוון פונקציות: הם יכולים למנוע מחולים מרותקים למיטה ו/או מחולי הוספיס להתגלגל או ליפול מהמיטה, והם יכולים גם לספק תמיכה כאשר אתה מתקשה להיכנס ולצאת מהמיטה או להתאים את המיקום שלך. פעם אחת במיטה.